Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Πρόστιμα σε 32 επιχειρήσεις από τη Γ.Γ. Καταναλωτή

Πρόστιμα συνολικού ύψους 222.500 ευρώ κατ’ εφαρμογή του ά. 13 α του ν. 2251/1994 για την «προστασία των καταναλωτών» επιβλήθηκαν σε 32 επιχειρήσεις, μετά από τη διερεύνηση καταγγελιών και αυτεπάγγελτους ελέγχους, με αποφάσεις που εξέδωσαν ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, Δημήτρης Σπυράκος, και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα χρηματικά πρόστιμα επιβλήθηκαν για χρήση καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών, παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, παράβαση των διατάξεων για τις συμβάσεις από απόσταση, για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών προϊόντων, για παράβαση από ινστιτούτα αδυνατίσματος της νομοθεσίας για τις συμβάσεις που συνάπτουν με καταναλωτές και για άρνηση χορήγησης στοιχείων κατά τη διερεύνηση καταγγελίας καταναλωτή.

Αναλυτικά, με τις παραπάνω αποφάσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα για τις ακόλουθες παραβάσεις:

1) Σε βάρος εταιρείας εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 3.500 ευρώ για χρήση καταχρηστικού γενικού όρου συναλλαγών, καθώς εξαρτούσε την παροχή της εγγύησης από τον όρο να απευθύνονται οι αγοραστές στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία συντήρησης και επισκευής για τις τακτικές συντηρήσεις. (βλ. Πίνακα, στ. 1)

2) Σε βάρος εταιρείας εμπορίας ειδών οικιακής χρήσης επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ, επειδή διέθεσε στην αγορά μη ασφαλές προϊόν, το οποίο, μάλιστα, είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό καταναλωτή. (βλ. Πίνακα, στ. 2)

3) Σε βάρος εταιρείας κατασκευής και εμπορίας βρεφικών ειδών επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ, επειδή διέθεσε στην αγορά παιδικές στράτες που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΝ 1273:2005. (βλ. Πίνακα, στ. 3)

4) Σε βάρος εταιρείας εμπορίας και κατασκευής ειδών και εξαρτημάτων μοτοσικλετιστή και μοτοσικλέτας επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ, επειδή διέθεσε στην αγορά κράνη που δεν έφεραν κατάλληλη επισήμανση. (βλ. Πίνακα, στ. 4)

5) Σε βάρος δεκαέξι (16) εταιρειών και επιχειρήσεων διάθεσης ενδυμάτων εκδόθηκαν ισάριθμες αποφάσεις με τις οποίες επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 64.500 ευρώ, επειδή διέθεταν στην αγορά παιδικά ενδύματα τα οποία δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008 «Ασφάλεια παιδικών ενδυμάτων-Κορδόνια και κορδόνια περίσφιξης στα παιδικά ενδύματα-Προδιαγραφές. Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από αρμόδια κλιμάκια των Νομαρχιών. (βλ. Πίνακα, στ. 5 - 20)

6) Σε βάρος εταιρείας ηλεκτρολογικών προϊόντων επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 4.000 ευρώ για παραπλανητικούς ισχυρισμούς κατά τη διαφήμιση και πώληση συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας. (βλ. Πίνακα, στ. 21)

7) Σε βάρος εταιρείας πώλησης εκπαιδευτικών βιβλίων επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ για αθέμιτη εμπορική πρακτική και ειδικότερα για παραπλάνηση ως προς το κόστος προϊόντος και 2.000 ευρώ επειδή κατά την πώληση προϊόντων εκτός εμπορικού καταστήματος εισέπραττε μέρος του τιμήματος (προκαταβολή) κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης. (βλ. Πίνακα, στ. 22)

8) Σε βάρος εταιρείας ειδών οικιακής χρήσεως επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 7.000 ευρώ για πωλήσεις σε καταναλωτές προϊόντων από απόσταση χωρίς να τους ενημερώνει για το δικαίωμα υπαναχώρησης. (βλ. Πίνακα, στ. 23)

9) Σε βάρος οκτώ (8) κέντρων αισθητικής και ινστιτούτων αδυνατίσματος καταλογίστηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 104.000 ευρώ για παράβαση των διατάξεων της ΥΑ Ζ1-1262/2007 που ρυθμίζουν τον τύπο και τις συμβάσεις που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια (μη επιστροφή προκαταβληθέντος τιμήματος σε υπαναχωρήσεις, αδιαφανείς συμβάσεις κ.α.). (βλ. Πίνακα, στ. 24-31)

10) Σε βάρος εταιρείας εμπορίας ξυλείας και ξύλινων δαπέδων επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ για μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διερεύνηση καταγγελίας καταναλωτή από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. (βλ. Πίνακα, στ. 32)

Τα παραπάνω αποτελούν την τρίτη εντός του έτους ανακοίνωση επιβολής προστίμων για παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συνεχίζει με περισσότερους ελέγχους την άσκηση εποπτείας σε ένα διευρυμένο πεδίο προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο την προστασία της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας προστίμων με αναγραφή των παραβιαζόμενων διατάξεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

α/α

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

1.

ΝΤΗΛΜΑΡ Α.Ε.

Καταχρηστικοί όροι σε έντυπο εγγύησης (ά. 2 παρ. 6 και 7 εδ. ιβ, ιγ και κθ του ν. 2251/1994)

3.500 €

2.

PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διάθεση στην αγορά μη ασφαλούς προϊόντος (ΚΥΑ Ζ3-2810/04, αρ. 7 παρ. 1 και του Ν. 2251/94, αρ. 7 παρ. 1)

15.000 €

3.

Κ. ΣΚΟΥΤΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Διάθεση στην αγορά μη ασφαλών παιδικών στρατών που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΝ 1273:2005 κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/04, αρ. 3 και του Ν. 2251/94, αρ. 7.

6.000 €

4.

MOTO MAΡKET A.E.

Διάθεση στην αγορά κρανών που δεν έφεραν κατάλληλη επισήμανση κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-654/14.9.2006 αρ. 1 και 4, της ΚΥΑ Ζ3-2810/94, αρ. 2 και 3 και του Ν. 2251/94 αρ.7.

5.000 €

5.

ΦΑΣΙΟΝΛΙΝΚ Α.Ε.

Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα που δεν πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, αρ. 3 παρ. 1 και του Ν. 2251/94, αρ, 7 παρ. 1 & 5.

4.000 €

6.

ΚΟΚΚΩΝΗΣ Α.Ε.

Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα που δεν πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, αρ. 3 παρ. 1 και του Ν. 2251/94, αρ, 7 παρ. 1 & 5.

3.000 €

7.

ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΑΕΒΕ

Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα που δεν πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, αρ. 3 παρ. 1 και του Ν. 2251/94, αρ, 7 παρ. 1 & 5.

4.000 €

8.

BABYLON ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ Μ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα που δεν πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, αρ. 3 παρ. 1 και του Ν. 2251/94, αρ, 7 παρ. 1 & 5.

1.500 €

9.

BODYTALK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα που δεν πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, αρ. 3 παρ. 1 και του Ν. 2251/94, αρ, 7 παρ. 1 & 5.

1.500 €

10.

ΕΦΡΑΙΜ ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΒΕΕ

Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα που δεν πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, αρ. 3 παρ. 1 και του Ν. 2251/94, αρ, 7 παρ. 1 & 5.

1.500 €

11.

SPRIDER STORES Α.Ε.

Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα που δεν πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, αρ. 3 παρ. 1 και του Ν. 2251/94, αρ, 7 παρ. 1 & 5.

2.000 €

12.

LAPIN HOUSE ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕΒΕ

Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα που δεν πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, αρ. 3 παρ. 1 και του Ν. 2251/94, αρ, 7 παρ. 1 & 5.

6.000 €

13.

CARAMEL A.E.

Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα που δεν πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, αρ. 3 παρ. 1 και του Ν. 2251/94, αρ, 7 παρ. 1 & 5.

15.000 €

14.

JUMBO AEE

Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα που δεν πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, αρ. 3 παρ. 1 και του Ν. 2251/94, αρ, 7 παρ. 1 & 5.

15.000 €

15.

ΒΙΟΧΑΡ Α.Ε.

Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα που δεν πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, αρ. 3 παρ. 1 και του Ν. 2251/94, αρ, 7 παρ. 1 & 5.

2.000 €

16.

PICCOLO MONDO ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΘΤΣΙΟΣ ΑΒΕΕ

Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα που δεν πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, αρ. 3 παρ. 1 και του Ν. 2251/94, αρ, 7 παρ. 1 & 5.

1.500 €

17.

SPRINT WEAR Α. ΛΟΥΚΑΡΗ - Β. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΒΕΕ

Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα που δεν πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, αρ. 3 παρ. 1 και του Ν. 2251/94, αρ, 7 παρ. 1 & 5.

2.000 €

18.

ΤΡΑΞ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα που δεν πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, αρ. 3 παρ. 1 και του Ν. 2251/94, αρ, 7 παρ. 1 & 5.

3.000 €

19.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΘΑΡΑΣ ΑΒΕΕ.

Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα που δεν πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, αρ. 3 παρ. 1 και του Ν. 2251/94, αρ, 7 παρ. 1 & 5.

2.500 €

20.

ΠΕ 74 Α.Ε.Ρ. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ & ΕΝΔΥΣΗΣ

Μη ασφαλές παιδικό ένδυμα που δεν πληρούσε τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, αρ. 3 παρ. 1 και του Ν. 2251/94, αρ, 7 παρ. 1 & 5.

1.500 €

21.

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γ. ΚΑΒΑΖΙΔΗΣ Φ. Ο.Ε.

Παραπλανητικοί ισχυρισμοί κατά τη διαφήμιση και πώληση συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας (Άρθρο 9γ Ν.2251/94)

4.000€

22.

ΑΘΑΝ. ΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Α) Είσπραξη προκαταβολής κατά την υπογραφή σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος

(Άρθρο 3 § 5 Ν.2251/94)

Β) Παραπλάνηση ως προς το κόστος προϊόντος (παρουσίαση προϊόντος ως «δωρεάν») και τα δώρα που το συνοδεύουν

(Άρθρο 9γ Ν.2251/94, υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 9στ περ. κθ’ και του άρθρου 9δ παρ. γ’)

Α) 2.000€

Β) 8.000€

23.

TELEPRIME A.E.

Μη ενημέρωση καταναλωτών για το δικαίωμα υπαναχώρησης από σύμβαση από απόσταση (Άρθρο 4 § 9 Ν.2251/94)

7.000€

24.

ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μη επιστροφή χρημάτων

(α΄. 4 παρ. 2 ΥΑ Ζ1-1262/2007)

28.000 €

25.

ΜΠΙ ΜΠΟΝΤΙ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΕ

α΄. 4 παρ. 2 ΥΑ Ζ1-1262/2007

10.000 €

26.

ΝΙΟΥΓΙΟΡΚ ΣΛΙΜ ΕΠΕ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

α΄. 2 (α) και (β) και α. 3 παρ. 1 και 3 ΥΑ Ζ1-1262/2007

5.000 €

27.

ΝΙΟΥΤΟΝ ΕΠΕ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

α΄. 2 (α) και (β) και α. 3 παρ. 1 και 3 ΥΑ Ζ1-1262/2007

5.000 €

28.

ΕΛΕΒΑ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ε.Ε.

α΄. 2 (α) και (β) και α. 3 παρ. 1 και 3 ΥΑ Ζ1-1262/2007

10.000 €

29.

ΕΨΙΛΟΝ ΕΨΙΛΟΝ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Ε.Ε.

α΄. 2 (α) και (β) και α. 3 παρ. 1 και 3 ΥΑ Ζ1-1262/2007

10.000 €

30.

BE GYM ΕΠΕ KAI ΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΕ

α΄. 4 παρ. 2 ΥΑ Ζ1-1262/2007

18.000 €

31.

ΜΠΙ ΜΠΟΝΤΙ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΗΦΙΣΙΑ

α΄. 4 παρ. 2 ΥΑ Ζ1-1262/2007

18.000 €

32.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ. ΡΟΥΣΣΕΤΟΣ Α.Ε.

Μη χορήγηση στοιχείων σε διαβιβασθείσα από τη Γ.Γ. Καταναλωτή καταγγελία (Άρθρο 13α Ν.2251/94)

2.000 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου